На шляху до оптимальної мови порозуміння сучасних цивілізацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У повідомленні обґрунтовується нагальна потреба створення оптимальної мови для швидкого і однозначного порозуміння як всіх наявних на планеті цивілізацій людства, так і систем штучного інтелекту, що вже починають виходити з-під контролю людей. Все більш жахливі прояви агонії світового капіталізму через вичерпування природних ресурсів планети вимагають вже сьогодні починати всім цивілізаціям і країнам спільно будувати Ноосферу, де не буде тваринного ринку, фейкових грошей, хижої конкуренції, в тому числі зі штучним інтелектом тощо. Для цього терміново слід створити і впровадити оптимальну мову порозуміння (ОМП) народів і націй, бо жахлива неоднозначність вкрай забрудненої у різних країнах англійської мови не дозволяє забезпечити таке потрібне зараз, на порозі третьої останньої світової війни, стале, швидке і надійне порозуміння
The report substantiates the urgent need to create an optimal language for fast and unambiguous understanding among all existing civilizations on the planet, as well as among artificial intelligence systems that are already starting to go beyond human control. The increasingly terrible manifestations of the agony of world capitalism due to the depletion of the planet’s natural resources require all civilizations and countries to start building the Noosphere together, where there will be no animal market, fake money, predatory competition, including artificial intelligence, etc. To do this, it is urgent to create and implement an optimal language of understanding (OLU) of peoples and nations, because the terrible ambiguity of the English language, which is extremely polluted in different countries, does not allow us to ensure the sustainable understanding that is so necessary now, on the threshold of the third and last world war

Опис

Ключові слова

оптимальна мова порозуміння (ОМП), ChatGPT, UML, ТНК, optimal language of understanding (OMP), Chat GPT, TNC, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Ліщитович, Л. І. На шляху до оптимальної мови порозуміння сучасних цивілізацій / Л. І. Ліщитович, Л. П. Яненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Філологія». – Острог : НаУОА, 2023. – Вип. 20 (88). – С. 44–48

Зібрання