Одержання ефірної олії з м’яти котячої та змієголовника молдавського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено динаміку і складено матеріальний баланс процесу одержання ефірної олії з м’яти котячої та змієголовника молдавського методом гідродистиляції. Газохроматографічним методом вивчено якісний і кількісний склад ефірної олії, до якого входять 12 компонентів. The dynamics and material balance drawn process of obtaining the essential oil of mint cat and dracocephalum by moldovan hidrodystylyatsiyi. Chromatographic method the qualitative and quantitative composition of the essential oil, which includes 12 components.

Опис

Ключові слова

м’ята котяча, змієголовник молдавський, гідродистиляція, ефірна олія, хімічний склад, вихід, cat mint, dracocephalum moldovan, hidrodystylyatsiya, essential oil, chemical composition, output, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Одержання ефірної олії з м’яти котячої та змієголовника молдавського / В. О. Усенко, Т. Л. Баленко, Л. Г. Сапронова, А. М. Куц // Харчова промисловість. – 1995. – Вип. 41. – С. 32-34.

Зібрання