Комплексоутворення токсичних металів з твердофазним кислотним хромтемносинім К та його аналітичне застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджені сорбція і комплексоутворення Pb(II), Zn(II), Cd(II), Cu(II), Sn(IV), Zr(IV), Ti(IV) з твердофазним КХТС. Отримані кількісні характеристики міцності утворюваних сполук. Наведена методика визначення Sn (IV) у консервованих продуктах.
The sorption and complexing of Pb(II), Zn(II), Cd(II), Cu(II), Sn(IV), Zr(IV), Ti(IV) with acidic chromedarkblue K in the solid phase has been considered. Quantitative characteristics of the compounds stability have been obtained. The procedur for determining of Sn (IV) have been describe.

Опис

Ключові слова

аналіз харчових об'єктів, analysis of food objects, твердофазне-спектрофотометричне визначення металів, іммобілізовані барвники, interface spectrophotometric definition of the metal ions, immobilized dyes, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Комплексоутворення токсичних металів з твердофазним кислотним хромтемносинім К та його аналітичне застосування / Є. Є. Костенко, М. Й. Штокало, О. М. Бутенко, С. М. Іванова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Хімія. – 2006. - Вип. 10. - С. 20 – 27.

Зібрання