Оптимізація вантажних перевезень за допомогою системи GPS-моніторингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено процес перевезення вантажів, що є одним із базових елементів функціонування підприємств. Обґрунтовано потребу в плануванні логістичних дій підприємства де має бути враховано багато факторів. Охарактеризовано сучасні способи оптимізації процесу транспортування. Виділено основні етапи процесу формування транспортного ланцюга, інформація про які була викладена у відповідній послідовності починаючи з організації маршруту та закінчуючи безпосередньо відвантаженням. Також було розглянуто ключові проблеми, що виникають на кожному дослідженому етапі транспортування їх джерела та способи вирішення. Досліджено діяльність ПАТ «Фірма «Полтавпиво», а саме його логістичні маршрути та склад автопарку. В результаті чого було запропоновано сучасні варіанти вирішення даних проблем, а саме встановлення системи GPS-моніторингу та інтеграція нових логістичних модулів до наявної інформаційної бази компанії.

Опис

Ключові слова

вантажні перевезення, логістичні витрати, freight transportation, logistics costs, транспортні маршрути, GPS-моніторинг, transport routes, автомобільний парк, car park, GPS monitoring, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Синявська, О. Б. Оптимізація вантажних перевезень за допомогою системи GPS-моніторингу / О. Б. Синявська, Т. А. Репіч // Молодий вчений. – 2020. – № 2 (78). – С. 356–359.

Зібрання