Sledovani vlivu vysokofrekvencniho zareni na kontaminujici mikrofloru v cukrovarnicke vyrobe

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі вивчався вплив надвисокочастотного випромінювання на контамінуючу мікрофлору цукрового виробництва.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, НВЧ-випромінювання, термофільні бактерії, мезофільні бактерії, mesofill bacteriya, sugar technology, microwave radiation, termofill bacteriya, кафедра фізики, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Resetnjak, I. S. Sledovani vlivu vysokofrekvencniho zareni na kontaminujici mikrofloru v cukrovarnicke vyrobe / I. S. Resetnjak, N. I. Stangejeva, V. E. Nosenko // LISTY CUKROVARNICKE a REPARSKE . – 2000. – № 116. – S. 164–165.

Зібрання