Дослідження кавітаційно -ерозійної стійкості полімерних матеріалів і композитів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Багато деталей та вузлів машин і агрегатів у процесі експлуатації піддаються кавітаційно-ерозійному зношенню і втрачають із часом свої робочі характеристики. Many parts and components and assemblies of machines in service are subjected to cavitation-erosion wear over time and lose their performance.

Опис

Ключові слова

кавітаційно-ерозійна стійкість, cavitation-erosion resistance, полімерні матеріали, polymers materials, композити, composites, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Кондрат, З. Дослідження кавітаційно -ерозійної стійкості полімерних матеріалів і композитів / З. Кондрат, О. А. Литвиненко, О. І. Некоз // Науковий праці НУХТ. - К.: - 2001. - № 10. - Ч. ІІІ. – С. 62-63.

Зібрання