Динаміка процесу самовизначення особистості в індивідуально-психологічному просторі людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Докладно розкривається проблема самовизначення особистості відносно сутності людини як суб’єкта становлення та буття у рамках гуманістичної психології. Поняття людської особистості та сутності подаються як різні (за джерелами, мотивацією, суттю) психічні інстанції. Тут виділяються головні параметри індивідуально-психологічного простору самовизначення особистості як суб’єкта психологічної активності, а також їх взаємозв’язок та значення для самореалізації людини.
Details revealed the problem of self-identity relative to human nature as a subject of becoming and being within humanistic psychology. The concept of human personality and essence served as different (by source, motivation, nature) mental instance. Here, the major parameters of individual psychological space self-identity as a subject of psychological activity, and their relationship and importance to personal fulfillment.

Опис

Ключові слова

самовизначення, self-determination, динаміка самовизначення, самовизначення особистості, індивідуально-психологічний простір, dynamics of self-determination of the individual, individual-psychological space, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Динаміка процесу самовизначення особистості в індивідуально-психологічному просторі людини / І. В. Нікітіна // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка «Соціологія. Психологія. Педагогіка». — 1998. — Вип. 6 — С. 28-30.

Зібрання