Дослідження процесу виробництва вершкового масла з метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процес виробництва вершкового масла для поліпшення його якості й забезпечення рівномірного розподілення вершків під час оброблення по всьому об’єму робочої ємності масловиготівника та отримання ефективного контакту робочих органів по всій по верхні оброблюваного продукту. На основі результатів дослідження створено фізичну модель у масштабі 1:5 та проведено моделювання процесу оброблення вершків. Аналітично обґрунтовано процес збивання вершків жирністю 35% та на основі комп’ютерного моделювання вдосконалено конструкцію масловиготівника періодичної дії
The rationale for choosing one of the methods for making butter depends on a number of factors, among which are: raw materials, production, financial capacity of the enterprise, availability of production areas, forecasted assortment of butter, market research of the market of sale, etc. The advantage of machines of periodic action is the absence of a need for a constant and stable flow of cream in comparison with the makers of continuous action and oil formers. Ability to regulate the composition of butter and its properties and to obtain butter with high thermal resistance. The process of production of butter to improve its quality and ensure the uniform distribution of cream during processing throughout the volume of the working capacity of the manufacturer and to obtain effective contact of the working bodies throughout the surface of the processed product

Опис

Ключові слова

перетворення вершків;, масловиготівник, робоча ємність, моделювання процесу, преобразование сливок, маслоизготовитель, рабочая емкость, моделирование процесса, transformation of cream, mechanize, drum, process modeling, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

ослідження процесу виробництва вершкового масла з метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії / В. М. Михайлов, А. О. Шевченко, І. Г. Бабанов, О. І. Бабанова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2019. – Вип. 1 (29). – C. 124–134.

Зібрання