Характеристика стану необоротних активів та їх роль в системі виробничого потенціалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття містить результати дослідження кількісних та якісних характеристик наявних ресурсів, їх спроможності адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні чинники господарювання. Досліджена структура основних засобів за видами економічної діяльності, за регіонами та в цілому в економіці України. Також вивчена структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування та динаміка та структура капітальних інвестицій за видами промислової та економічної діяльності. This article contains the results of the study of quantitative and qualitative characteristics of available resources, their ability to adequately respond to external and internal factors of management. The structure of fixed assets by sector, by region and economy as a whole in Ukraine. Also the structure of capital investments by source of funding and the dynamics and structure of capital investments by industrial and economic activity.

Опис

Ключові слова

виробничий потенціал, основні засоби, капітальні інвестиції, конкурентоспроможність підприємства, production capacity, fixed assets, capital investment, competitiveness, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Характеристика стану необоротних активів та їх роль в системі виробничого потенціалу / О. В. Михайленко // Науковий вісник херсонського державного університету. – Херсон, 2014. – Вип. 5, Ч. 1. – С. 217–221.

Зібрання