Інституційно-економічні аспекти розвитку інтегрованих структур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано діяльність холдингів в аграрному секторі економіки, досліджено їх організаційно-економічний механізм побудови. Проведено детальний аналіз особливостей економічної ефективності їх діяльності, форм налагодження виробничих процесів та господарсько-фінансових взаємозв’язків. Доведено, що сучасні інтегровані формування вийшли далеко за межі звичайних організацій, а їхній вплив на розвиток національної економіки країни не є локальним, оскільки досить часто саме вони встановлюють «правила гри» на вітчизняній економічній арені. Висвітлено переваги й недоліки інтегрованих структур та науково обґрунтовано пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку
The article analyzes the activity of holdings in the agrarian sector of the economy, and investigates their organizational and economic mechanism of construction. A detailed analysis of the features of the economic efficiency of their activities, forms of setting up production processes and economic and financial interrelationships was carried out. It is proven that modern integrated formations have gone far beyond the boundaries of ordinary organizations, and their influence on the development of the country's national economy is not local, since quite often it is they who establish the "rules of the game" in the domestic economic arena. The advantages and disadvantages of integrated structures are highlighted, and proposals regarding the prospects for their further development are scientifically substantiated

Опис

Ключові слова

інтеграція, інтеграційні процеси, агрохолдинг, інституції, агропромислове виробництво, конкурентоспроможність, ефективність, управління, integration, integration processes, agricultural holding, institutions, agro-industrial production, competitiveness, efficiency, management, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич, А. Є. Інституційно-економічні аспекти розвитку інтегрованих структур / А. Є. Данкевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 12. – С. 62–65. – (Серія : Економіка і менеджмент).

Зібрання