Вироблення індивідуальних стратегій формування рефлексивних умінь у студентів вищих навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізується проблема рефлексії як процесу самопізнання особистістю внутрішніх актів та станів. Визнаються прийоми, способи та механізми здійснення рефлексивної діяльності, які містяться в індивідуальній, груповій, колективній та контамінованій стратегіях. Розглядаються способи поєднання елементів індивідуальної, групової, колективної стратегії формування рефлексивних умінь. The article deals with the problem of reflection as a process of self-knowledge and internal acts of the individual states. Determined techniques, methods and mechanisms of implementation reflective activity contained in the individual, group, and collective strategies contaminated. The methods of combining the elements of individual, group, collective strategy formation of reflective abilities

Опис

Ключові слова

рефлексія, рефлексивні уміння, стратегії, reflection, reflective skills, strategies, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Герасимова, О. І. Вироблення індивідуальних стратегій формування рефлексивних умінь у студентів вищих навчальних закладів / О. І. Герасимова // Молодий вчений : наук. журн. – 2015. - № 6 (21). – С. 20–23.

Зібрання