Теплогідродинамічні режими пароконтактних тепломасообмінних апаратів з конічними розподільниками рідини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено методики розрахунку тепло гідродинамічних характеристик тепломасообмінних апаратів з безпосереднім контактом фаз з конічними розподілювачами рідини, які базуються на аналітичних та емпіричних залежностях для розрахунку гідродинаміки струменів рідини та теплообміну в них. The article describes methods of calculating heat hydrodynamic characteristics of heat and mass transfer devices with direct contact with conical phase liquid distributor, based on analytical and empirical relations for calculating the hydrodynamics and the heat transfer fluid flows in them.

Опис

Ключові слова

тепломасообмін, розрахунок, апарат, рідина, heat and mass transfer, calculation, apparatus, liquid, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Теплогідродинамічні режими пароконтактних тепломасообмінних апаратів з конічними розподільниками рідини / С. М. Василенко, К. О. Шумило, В. О. Владіміров, В. В. Шутюк, С. М. Самійленко // Цукор України. – 2011. – № 9-10 (69-70). - С. 53-60.

Зібрання