Удосконалення індикаторів платоспроможності підприємства в комплексній системі аудиту

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовується необхідність використання методичних можливостей операційного аудиту для попереджувального підтримання платоспроможності господарського суб’єкту. З цією метою діюча система аналітичних показників платоспроможності, які розраховуються за даними фінансової звітності, доповнюється новими показниками – борговими індикаторами. Вони розраховуються за щомісячними даними аналітичних та синтетичних рахунків фінансового обліку. Обґрунтовується, що таким методичним доповненням аналізу платоспроможності посилюються можливості профілактики її негативних змін. This article thies to substantiate the necessity of the application of the systematic possibelities of the operational audit to prevent the loss of the solvency of an enterprise. For this purpose the acting system of the analytical factors of solvency paid for financial reporting are complem ented new factor – a promissory indicator.

Опис

Ключові слова

комерційний розрахунок, аудит, платоспроможність, рахунок, дебет, кредит, борговий індикатор, commercial calculation, audit, solvency, count, debit, credit, promissory indicator, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Темчишина, Ю. Л. Удосконалення індикаторів платоспроможності підприємства в комплексній системі аудиту / Ю. Л. Темчишина // Наукові праці НУХТ. - 2005. - № 17. - C. 40-43.

Зібрання