Алгоритм визначення оптимальних рівнів напруги цехового трансформатора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з ефективних способів забезпечення якості електричної енергії і зменшення споживання електричної енергії є підтримання раціональних рівнів напруги цехової мережі за допомогою трансформатора. В статті представлений алгоритм розрахунку раціональних рівнів напруги розподільної електричної мережі цеху промислового підприємства, що використовується при автоматичному регулювання напруги трансформатора з ПБЗ за допомогою електронного комутатора. Представлені математичні моделі споживачів електричної енергії та елементів електричної мережі цеху. Запропоновано метод експериментального визначення статичних характеристик навантаження на основі активного експерименту з використанням методів регресійного аналізу. Раціональні рівні напруги визначаються з використанням статичних характеристик навантаження за напругою. Проведена оцінка випливу рівнів напруги на споживання активної потужності.

Опис

Ключові слова

раціональні рівні напруги, цехова електрична мережа, статичні характеристики навантаження за напругою, система електропостачання цеху, оптимізація електроспоживання, регулювання напруги трансформатора, rational level voltage guild electrical network, static load voltage characteristics, power plant system, optimization of power consumption, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Балюта С. М. Алгоритм визначення оптимальних рівнів напруги цехового трансформатора / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова // Цукор України. – 2017. – № 3. – С. 29–36.

Зібрання