Біотехнологія будівельних процесів і матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво нового типу матеріалу, біоцементу, і засоби його використання у будівництві розробляються в біотехнологічних наукових лабораторіях різних країн як альтернатива традіційному цементу. Нова біотехнологія базується на утворенні у грунті кристалів кальциту при застосуванні уреаза-синтезуючих бактерій в присутності сечовини та іонів кальцію. В статті показано, що харак- теристики піску після його біоцементації залежили від режиму подачі розчину реагентів. Межа міцності при стиску біоцементованого піску досягала 36 Mna, що може бути порівняно зі значенням для вапняка або бетону. Рroduction of biocement, a new type of construction material, and methods for its application in construction industry as an alternative for conventional cement are developing in the biotechnological laboratories of different countries. New biotechnology is based on the formation of calcium carbonate crystalls in the soils using the ureasesynthesizing bacteria in the presence of urea and calcium ions. It was shown in the paper that characterictics of the biocemented sand depended on the way of reagent solution supply. The module of rupture for biocemented sand was up to 36 MPa, similar to the strength of limestone or concrete.

Опис

Ключові слова

уреаза-синтезуючі бактерії, біоцемент, біоцементування, urease-synthesizing bacteria, biocement, biocementation, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Стабніков, В. П. Біотехнологія будівельних процесів і матеріалів / В. П. Стабніков // Наукові праці НУХТ. – 2012. - № 47. – С. 29-32.

Зібрання