Періодичне віброекстрагування харчового барвника із темних сортів винограду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати теоретичних, експериментальних і проектних робіт, виконаних в науково-дослідної лабораторії кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування НУХТ щодо проблеми інтенсифікації процесу періодичного віброекстрагування харчового барвника з виноградного сировини. Отримана математична модель, яка описує процес вилучення Енін з винограду в Залежно від температури екстрагента, тривалості процесу та інтенсивності коливань віброперемешувального пристрою і надає можливість встановити найбільш раціональні режими проведення процесу екстрагування запропонованим способом. Наводиться опис і принцип дії запатентованого віброекстрактора періодичного дії з вібраційною системою перемішування, який забезпечує належні інтенсивні гідродинамічні умови протікання процесу, наближають активну поверхню взаємодіючих фаз до 100%. The aggregate results of theoretical, experimental and project works, executed in a research laboratory on the department of processes of food products and vehicles and technology of canning of NUPT in relation to the problem of intensification of process of the periodic vibroextracting of food dye from vine raw material are resulted, mathematical model which describes the process of extraction of enina from a vine depending on the temperature of extractant, durations of process and frequency of vibrations of vibromixing device and gives possibility to set the most rational modes of leadthrough of process of extracting the offered method. Description over of structure and principle of action of zapatentirovanogo vibroextractor of batchtype is brought with the oscillation system of interfusion, which provides the proper intensive hydrodynamic terms of flowing of process, approaches the active surface of interactive phases to 100 %

Опис

Ключові слова

vibroextractiоn, mathematical model, kinetics, dye, hydrodynamics, mass-transfer, vibroextractor, віброестрагування, математична модель, кінетика, барвник, гідродинаміка, масоперенесення, віброекстрактор, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Періодичне віброекстрагування харчового барвника із темних сортів винограду / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав'ялов, О. І. Ключко // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 4 (56). – С. 137-140.

Зібрання