Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований алгоритм пошуку рішень та підходи до створення бази знань використовується для розробки підсистеми підтримки прийняття рішеня при управлінні якісними показниками роботи дифузійної станції. In the article the algorithm of search of decisions and approaches is examined to creation o f base of knowledges which are used for development of subsystem of support of decisionmaking at a management the high-quality indexes of work of the diffusive station.

Опис

Ключові слова

алгоритм, algorithm, база знань, якісні показники, knowledge base, quality indicators, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, А. П. Ладанюк // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2006. – № 2 (18). – С. 92–97.

Зібрання