Транспортування великошматкової м'ясної нехарчової сировини по трубах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подано результати дослідження компресійних властивостей м'ясної нехарчової сировини. Використовуючи ці результати, створено математичну модель процесу транспортування сировини у вигляді диференціального рівняння руху. Розв'язок цього рівняння дає змогу визначати один з основних параметрів, потрібних для проектування трас трубопроводів, а саме швидкість руху сировини.
The results of research of properties of compression of meat unfood raw material are submitted. Using these results the mathematical model of process of transportation of raw material as the differential equation of a movement is created. The decision of this equation allows to definefdetermine) one of the basic parameters necessary for designing of lines of pipelines, namely speed of a movement of raw material.

Опис

Ключові слова

нехарчова м'ясна сировина, транспортування, non-food raw meat, transportation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Транспортування великошматкової м'ясної нехарчової сировини по трубах / С. Д. Беседа. В. М. Таран, B. C. Гуць // Наукові праці УДУХТ. - 2000. - № 6. - С. 93-94.

Зібрання