Розробка СППР управління виробництвом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена вдосконаленню системи управління макаронним виробництвом за рахунок розробки та впровадження СППР на основі використання сучасних алгоритмів та інформаційних технологій. У роботі проведена формалізація та математичне моделювання задачі планування виконання замовлень для макаронної галузі. Запропоновано та обґрунтовано підходи й методи розв’язання задачі планування виконання замовлень як багатокритеріальної задачі прийняття рішень на основі мета-евристичних алгоритмів. Розроблена СППР враховує особливості макаронного виробництва з використанням запропонованих методів. Створені елементи СППР пройшли апробацію на ТОВ «Продеко» та отримали рекомендацію на подальше впровадження та використання на підприємствах галузі, що підтверджено відповідним актом

Опис

Ключові слова

макаронне виробництво, алгоритм рою часток, алгоритм рою світлячків, метод зозулиного пошуку, метод пошуку косяком риб, DSS, algorithm, pasta production, particle round algorithm, firefly algorithm, glowworm swarm optimization, cuckoo search, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, fish school search

Бібліографічний опис

Грибков, С. В. Розробка СППР управління виробництвом / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Almanahul SWorld (Молдова). – 2020. – Вип. 4. – С. 52–56.

Зібрання