Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу як напрям розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Дунда, Світлана Петрівна

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто категоріальний апарат ресурсного потенціалу підприємства. Визначено його складові, джерела та роль у розвитку підприємства. Categories of the resource potential of the company are considered. Its components, sources and role in development are defined.

Опис

Ключові слова

потенціал, ресурси, розвиток, підприємство, ефективність, capacity, resources, development, enterprise, efficiency, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу як напрям розвитку підприємства / С. П. Дунда // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Люкс, 2013. - № 2 (22), Т. 2. – С. 83-89.

Зібрання