Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено особливості формування дебіторської заборгованості торгівельно-виробничих ювелірних підприємств. Проведено групування підприємств за рівнем частки дебіторської заборгованості в структурі оборотних коштів. Обґрунтовано заходи щодо ефективного управління дебіторською заборгованістю, які можуть забезпечити поліпшення показників ліквідності та фінансової стійкості підприємств. There are investigated the features of the account receivable forming at the point-of-sale-production jeweler enterprises. The grouping of the enterprises is conducted after the level of an account receivable part in the structure of circulating assets. There are grounded the measures on an effective account receivable management, which can provide the improvement of liquidity indexes and the financial firmness of enterprises.

Опис

Ключові слова

дебіторська заборгованість, ліквідність, торгівельно-виробничі підприємства, оборотні активи, фінанси, кафедра фінансів, current assets, receivables, liquidity, trade and production enterprises, finances

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств / Г. О. Роганова // Вісник ДонНУЕТ. – 2009. – №3(43). – С. 247-257

Зібрання