Використання газорідинної хроматографії для ідентифікації і виявлення фальсифікацї олії волоського горіха

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі виявлення фальсифікації цінної і дорогої олії волоських горіхів соняшниковою олією. Запропонований метод виявлення фальсифікації базується на аналізі вмісту жирних кислот. Методом капі- лярної газоворідинної хроматографії проаналізовано жирно-кислотний склад семи зразків горіхової олії, одержаної з різних партій горіхів, а також суміші горіхової і соняшникової олії. Розраховано довірчі інтервали середніх значень вмісту жирних кислот за значенням коефіцієнта ймовірності 0,95. Встанов- лено, що фальсифікацію горіхової олії можна виявити за вмістом α-лі- ноленової кислоти, який у соняшникової олії коливається в межах 0…0,02%, у горіховій — 11,5…15,9%. Запропоновано використовувати контрольні карти, на яких графічно представлено ідентифікаційні зони для вмісту кислот у даних рослинних оліях. Визначено межу мінімального вмісту α-ліноленової кислоти в горіховій олії, яка становить 11,0%. Кількість α-ліноленової кислоти, нижча за це значення, свідчить про наявність соняшникової олії у суміші олій. The article is devoted to the detection of adulteration of valuable and expensive walnut oil with sunflower oil. The proposed method for adulteration detecting is based on the analysis of fatty acids composition of the oil. The fatty acid compositions of seven walnut oil samples, obtained from different batches of nuts, and mixture of walnut and sunflower oil were analyzed by capillary gas-liquid chromatography. Confidence intervals of mean values of fatty acids content were calculated with 0.95 validity. It was shown that walnut oil adulteration can be detected using α-linolenic acid content, which is in the range of 0...0.02% and 11.5...15.9% for sunflower oil and walnut oil respectively. It was proposed to use the control card on which the graphical representations of identification zone of fatty acids content in these vegetable oils are shown. The minimal level of 11.0% was determined for α-linolenic acid content in walnut oil. The content of α-linolenic acid below this level indicates the presence of sunflower oil in the oil mixture.

Опис

Ключові слова

горіхова олія, жирні кислоти, газова хроматографія, фальсифікація, walnut oil, fatty acids, gas chromatography, falsification, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Використання газорідинної хроматографії для ідентифікації і виявлення фальсифікацї олії волоського горіха / Т. А. Королюк, Т. Т. Носенко, С. І. Усатюк, Т. А. Костінова // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, № 3. – С. 154-160.

Зібрання