Бухгалтерський облік франшизи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті розглянуті деякі аспекти обліку франчайзингових операцій в Україні. Визначені основні об’єкти обліку у підприємства-франчайзі, поява яких зумовлена підписанням договору франчайзингу. In this article some aspects of account of franchayzingovikh operations are considered in Ukraine. The basic objects of account are certain in pidpriemstva-franchayzi, appearance of which is predefined signing of agreement of franchayzingu.

Опис

Ключові слова

франшиза, фінансовий облік, нематеріальні активи, торгова марка, franshiza, financial account, immaterial assets, trade mark, franchayzer, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Момот, Л. В. Бухгалтерський облік франшизи / Л. В. Момот, О. В. Овдій // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 35. - С. 173 -178.

Зібрання