Optimization of composition of blend of natural vegetable oils for the production of milk-containing products

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Натуральні рослинні олії (кукурудзяна, рапсова та олія волоського горіху) були обрані для створення купажу з оптимізованим жирнокислотним складом на їх основі. Даний вибір олій є обґрунтованим відповідно до їх фізико-хімічних характеристик, жирнокислотного складу, сумісністю з молочною основою, біологічної цінності та органолептичними показниками. Розроблений купаж натуральних рослинних олій повинен бути використаний для поєднання з молочними продуктами масового вжитку з метою оптимізації їх жирнокислотного складу. The natural vegetable oils (corn, rapeseed and walnut oils) were selected to create the blend, optimized by the fat and acid composition on their basis. This choice of oils is substantiated according to their physical and chemical characteristics, the fat and acid composition, and compatibility with the milk base, availability, and organoleptic parameters. The developed blend of natural vegetable oils should be combined with dairy products of mass consumption for the optimization of their fat and acid composition.

Опис

Ключові слова

оптимізований жирно-кислотний склад, молоковмісний продукт, сметанний продукт, optimized fatty acid composition, milk product, sour cream product, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Optimization of composition of blend of natural vegetable oils for the production of milk-containing products / T. Belemets, N. Yushchenko, O. Lobok, I. Radziyevska, T. Polonskaya // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №5/11. – P. 1–9.

Зібрання