Неруйнівний контроль складу транспортованих в трубопроводі речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто ємнісний вимірювальний перетворювач для контролю складу рідких і сипких речовин, які транспортують трубопроводами. Представлені датчики для інтегрального та диференціального контролю складу речовин.
Considered a capacitive transducer for control of the composition of liquid and loose substances, which is transported by pipelines. In the article presented sensors for integral and differential control the composition of substances.

Опис

Ключові слова

ємнісні датчики, контроль складу речовини, перешкодозахищеність, стабільність, точність, capacitive sensors, control of composition of substances, noise immunity, stability, accuracy, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Данько, О. В. Неруйнівний контроль складу транспортованих в трубопроводі речовин / О. В. Данько, С. Д. Тарасенко, В. П. Шуліка // Наукові праці УДУХТ. - 2001. - № 10. - С. 128-129.

Зібрання