Математична модель динамічної поведінки віброзахисної системи із маятниковим гасником типу «гантеля»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються вимушені коливання віброзахисної механічної системи твердих тіл “маятниковий гасник типу “гантеля” – несуче тіло” під дією зовнішнього гармонічного збудження. Сформульовано динамічні рівняння сумісного руху елементів віброзахисної системи та досліджено віброзахисні ефекти, які досягаються при використанні гасника.
Forced oscillations of damping mechanical system of hard bodies “pendulous absorber as a “dumb-bell” – carrying body” under the influence of the external harmonic excitement are considered. Dynamical equations of the joint movement of elements of damping system have been formulated and vibroprotective effects attained with utilization of the absorber have been investigated

Опис

Ключові слова

несуче тіло, carrying body, маятниковий гасник, гантеля, віброзахистна система, амплітудно-частотна характеристика, pendulous absorber, dumb-bell, vibroprotective system, amplitude-frequency characteristic, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Легеза, В. П. Математична модель динамічної поведінки віброзахисної системи із маятниковим гасником типу «гантеля» / В. П. Легеза, С. В. Гузенко // Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». - 2005. - № 3.

Зібрання