Властивості та перспективи одержання і використання декстраназ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні фізико-хімічні властивості ферментів декстраназ, визначено їх амінокислотний склад, описано існуючі типи декстраназ та їх субстратну специфічність. Наведено біотехнологічні особливості одержання декстраназ та деякі їх продуценти. Проведено порівняльний аналіз методів визначення декстраназної активності. Показана важливість налагодження промислового виробництва фармацевтичних ферментних препаратів декстраназ в Україні та оглянуто можливість їх використання як протикарієсного засобу. The main physical and chemical properties of enzymes of dextranases are considered, their amino acid composition is specified, existing types of dextranases and their substratny specificity are described. Biotechnological features of receiving dextranases and their some producers are given. The comparative analysis dekstranases activity determination methods are carried out. Importance industrial production adjustment of dextranases pharmaceutical fermentai preparations in Ukraine is shown and possibility of their use as anti-cavity protection means is considered.

Опис

Ключові слова

продуценти, протикарієсний засіб, декстраназа, глікопротеїн, декстраназна активність, producers, dextranase, anticavity agent, glycoprotein, dextranase activity, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Деркач, В. Ю. Властивості та перспективи одержання і використання декстраназ / В. Ю. Деркач, В. О. Красінько // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. - № 48. – С. 86-91.

Зібрання