The technology of the second generation of bioethanol

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У цій статті ми описуємо практичне виконання другої та заключної частини технологія газифікації біомаси у виробництві біоетанолу (паливного етанолу). Ця частина є перетворення синтез-газу в етанол за допомогою мікроорганізмів. Умови життя мікроорганізмів залежить від багатьох умов: температури, pH, впливу інгібіторів та/або активаторів. Це все умови дають змогу реалізувати промислове виробництво біоетанолу з целюлози. In this article we describe the practilal realazing of the second and final part of the technology of biomass gasification in the bioethanol (fuel ethanol) production. This part is the conversion of syngas to ethanol using the microorganisms. The living conditions of microorganisms depends from meny conditions: temperature, pH, ingibitors and/or activators influence. This all conditions give as realize the industrial volume production of bioethanol from cellulose.

Опис

Ключові слова

біоетанол, біомаса, мікроорганізми, бродіння, синтез-газ (сингаз), кислоти, процес отримання ацетату, bioethanol, biomass, microorganisms, fermentation, synthesis gas (syngas), acids, acetate-producing process, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Boiko, P. The technology of the second generation of bioethanol / P. Boiko, M. Bondar, A. Kuts // Modern engineering and innovative technologies : International periodic scientific journal. – Karlsruhe, Germany, 2018. – Vol. 1(3). – P. 139-155.

Зібрання