Оптимальне керування утфельним вакуум-апаратом періодичної дії на основі ситуаційного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто оптимальне керування утфельним вакуум-апаратом періодичної дії за ситуаційним підходом, яке дозволило підвищити ефективність функціонування роботи даних апаратів, представлена розроблена система оптимального керування на основі цього підходу та можливість реалізації такої системи на виробництві. The optimum management of periodic action is considered fillmass vacuum-devices after situation approach, which allowed to promote efficiency of functioning of work of these vehicles, presented the optimum control system is developed on the basis of this approach and marketability such system on a production.

Опис

Ключові слова

утфельний вакуум-апарат, оптимальне керування, ситуаційний підхід, система оптимального керування, fillmass vacuum-devices, optimum management, situation approach, optimum control system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Глущенко, М. С. Оптимальне керування утфельним вакуум-апаратом періодичної дії на основі ситуаційного підходу / М. С. Глущенко, В. Г. Трегуб // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 28. - С. 79-80.

Зібрання