Стан та перспективи розвитку мясопрдуктового підкомплексу АПК України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито сутність м'ясопродуктового підкомплексу АПК України як складної інтеграційної системи, його структуру, сучасний стан та можливості підвищення конкурентоспроможності. The essence of mеat processing subcomplex AIC is exposed Ukraine as difficult integration system, his structure is certain, the modern state is analysed and possibilities of increase of competitiveness are indicated

Опис

Ключові слова

АПК України, мясопродуктовий комплекс, інтеграційні системи, конкурентоспроможність, AIC of Ukraine, integrated systems, meat processing, competitiveness, subcomplex, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Стан та перспективи розвитку мясопрдуктовоо підкомплексу АПК України / Г. О. Кундєєва, Л. А. Мартинюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. - К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2012, - Вип. 27, Т. 2. - С. 221-228.

Зібрання