Електротермічне атомно-абсорбційне визначення хрому в природних водах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено методику електротермічного атомно-абсорбційного визначення Хрому в природних водах з різною мінералізацією. Досліджено вплив макрокомпонентного складу природних вод на атомізацію в графітовій кюветі. Встановлено, що оптимальним хімічним модифікатором при електротермічному визначенні Хрому в природних водах є калій хлорид з концентрацією в розчині 0,2 моль/л. Методику перевірено на модельних розчинах, а також на реальних об’єктах природних вод.

Опис

Ключові слова

природні води, атомна абсорбція, хімічні модифікатори, природные воды, атомная абсорбция, химические модификаторы, natural waters, atomic-absorption, chemical modifiers, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Іщенко, В. М. Електротермічне атомно-абсорбційне визначення хрому в природних водах / В. М. Іщенко, Т. К. Панчук // Біоресурси і природокористування. - 2011. - т. 3. - № 3/4. - С. 15-19.

Зібрання