Перспективні напрями розвитку ринку круїзного туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто питання щодо ключових факторів розвитку світового ринку круїзного туризму. Визначено зміни у його структурі за регіональними туристичними потоками. Охарактеризовано стратегічні напрями діяльності провідних круїзних компаній, визначено їх ринкові пріоритети. Проаналізовано дані щодо планів на оновлення круїзного флоту до 2027 року. Наголошено на необхідності збереження природних ресурсів в межах водних акваторій та запобіганні рекреаційного перенавантаження територій в результаті круїзних подорожей. Оцінено потенціал розвитку круїзного ринку через співставлення роботи круїзних компаній по оновленню флоту із розбудовою портової інфраструктури. Окреслена проблема круїзного туристичного продукту по формуванню диференційованої пропозиції на борту судна без використання потенціалу дестинацій на шляху слідування маршруту. Визначено поняття комбінованого продукту в круїзному туризмі та окреслено переваги по його формуванню з позиції виробників та споживачів. Зроблено припущення, що комбіновані круїзні продукти можуть сформувати стійкий сегмент на ринку та стати основою для активного розвитку круїзного туризму у нетипових районах в майбутньому.

Опис

Ключові слова

круїзний туризм, ринок круїзного туризму, сталий розвиток, перспективні напрями, cruise tourism, cruise tourism market, sustainable development, perspective directions, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Антоненко, І. Я. Перспективні напрями розвитку ринку круїзного туризму / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Ефективна економіка. – 2019. – № 2.

Зібрання