Особливості процесу ідентифікації екологічних аспектів на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено процес впровадження й функціонування екологічного менеджменту на підприємствах. Виявлено та ідентифіковано екологічні аспекти на підприємствах харчової промисловості, зокрема здійснено їх поділ на прямі й непрямі. Визначено фактори, що впливають на ідентифікацію екологічних аспектів, та охарактеризовано елементи, які необхідно відображати в реєстрі екологічних аспектів підприємства. Сформовано структуру програми природоохоронних заходів щодо контролю та зниження наслідків негативного впливу екологічних факторів на навколишнє середовище. Запропоновано реєстр законодавчих документів, що встановлюють вимоги до системи менеджменту навколишнього середовища на підприємствах харчової промисловості.

Опис

Ключові слова

підприємства харчової промисловості, food industry enterprises, природокористування, nature management, стандарти серії ISO 14001, екологічне керування, екологічні аспекти, environmental management, environmental aspects, природоохоронна діяльність, environmental activities, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Особливості процесу ідентифікації екологічних аспектів на підприємствах харчової промисловості / О. І. Драган, Н. М. Лозовська // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 45–51.

Зібрання