Про множини симетричної моногенності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються множини симетричної моногенності та їх зв’язок з множинами моногенності для неперервних функцій. The sets of symmetrical monogenicity and its connection with the sets of monogenicity are considered.

Опис

Ключові слова

множина другої категорії, симетричне похідне число, множина симетричної моногенності, set of second category, множество симметричной моногенности, symmetrical derivative number, sets of symmetrical monogenicity, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Нещадим, О. М. Про множини симетричної моногенності / О. М. Нещадим, В. М. Сафонов // Наукові праці УДУХТ. – 2000. - № 6. – С. 42.

Зібрання