Transmission of the relativistic fermions with the pseudospin equal to one through the quasiperiodic barriers

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The focus of this work is to explore quasiparticle transmission through the quasi-periodic superlattices based on the Lieb lattice, in which the fermions pseudospin equals to one. We are the first to calculate and analyze the transmission spectra for such structures. Дана робота фокусується на дослідженні трансмісії квазічастинок крізь квазіперіодичні надгратки, основані на гратці Ліба, в якій псевдоспінферміонів дорівнює одиниці. В роботі вперше розраховуються і аналізуються трансмісійні спектри для даних структур.

Опис

Ключові слова

transmission, pseudospin, quasiperiodicity, трансмісія, псевдоспін, квазіперіодичність, кафедра фізики, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Korol, A. Transmission of the relativistic fermions with the pseudospin equal to one through the quasiperiodic barriers / A. Korol, N. Medvid, A. Sokolenko // Physica status solidi B. – 2018. – 1800045.

Зібрання