Особливості вибору методу для експертного оцінювання ефективності системи авіаційного пошуку і рятування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Анкетування й інтерв'ювання, мозковий штурм, дискусія, нарада, оперативна гра, сценарій та інші – такі різновиди методу експертних оцінок застосовуються для вирішення типових завдань. У більшості випадків найбільший ефект досягається за рахунок комплексного застосування декількох видів експертизи. Кваліфіковане застосування методу експертних оцінок значною мірою залежить від способу збору й обробки відповідей цілеспрямовано сформованої групи фахівців. Методи колективної роботи експертної групи припускають отримання узагальненої думки в ході спільного обговорення і вирішення поставленої задачі всіма експертами. Спершу обираються "потенційні" фахівці, які за своїми професійними якостями можуть бути залучені до роботи в ролі експертів. Група повинна бути сформована таким чином, щоб було забезпечено за можливості рівне представництво фахівців різних напрямів досліджуваної області. У групу включаються ті експерти, коефіцієнт компетентності яких не нижче граничного значення. При проведенні "типових" експертиз доцільно використовувати достовірність думок експерта. Збір і обробка експертної інформації здійснюються згідно розроблених для цих цілей методів. Практично для збору інформації складаються відповідні документи (спеціальні анкети тощо), а при її обробці й аналізі може використовуватися обчислювальна техніка. Для проведення експертного оцінювання ефективності складових компонент САПіР було запропоновано використання підходів, заснованих на послідовній ієрархічній декомпозиції критеріїв і факторів оцінювання та проведенні попарних порівнянь.

Опис

Ключові слова

метод експертних оцінок, САПіР, попарні порівняння, експертиза, method of expert estimates, SoEFH, pairwise comparisons, expertise, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Особливості вибору методу для експертного оцінювання ефективності системи авіаційного пошуку і рятування / С. М. Чумаченко, І. А. Черепньов, А. І. Маринін, А. О. Мошенський, І. В. Струнін, Л. А. Пісня // Інженерія природокористування. – 2020. – № 3 (17). – С. 126–132.

Зібрання