Маркетингові засади організації рітейл-сервісу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описуються маркетингові підходи до організації надання послуг клієнтам у сфері роздрібної торгівлі. Describes marketing approaches to the organization of customer service in the field of retail.

Опис

Ключові слова

ритейл-сервіс, ритейл-маркетинг, організація ритейл-сервісу, retail service, retail marketing, organization of retail service, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Маркетингові засади організації рітейл-сервісу / С. В. Ткачук // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : монографія / за заг. ред. проф. Н.М. Соломянюк, проф. Л.В. Страшинської. – Київ : НУХТ – Харків : Видавництво «Лідер», 2020. – С. 135–147.

Зібрання