Інгібування виробництва метану сульфідами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сульфатредукуючі бактерії, у результаті життєдіяльності яких утворюється сірководень, можуть конкурувати з ацетогенами, ацетотрофними і гідрогентрофними метаногенами за ацетат, водень, пропіонат і бутират, що веде до пригнічення метаногенезу [1]. Токсичність сульфідів сильно залежить від рН [12]. У багатьох дослідженнях значення рН не приводиться, що робить складним формулювання достовірних висновків щодо інгібування спричиненого сульфідами .

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, біогаз, biogas, анаеробне бродіння, anaerobic fermentation, сульфіди, sulphides

Бібліографічний опис

Жадан, С. О. Інгібування виробництва метану сульфідами / С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов, А. І. Салюк // Збірник наукових праць Біологічні дослідження. – 2015. - C. 441–444.

Зібрання