Екстракційне концентрування та атомно-абсорбційне визначення плюмбуму уводі в вигляді комплексу Pb18C6(CCl3COO)2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто синергетичну дію краун-ефіру 18-краун-6 на екстракцію плюмбумтрихлорацетату рядом органічних розчинників. Встановлено компонентний склад комплексу та умови його кількісного вилучення в органічну фазу. Приведено схему процесів, що протікають в екстракційній системі та розраховано відповідні константи екстракції комплексу. На основі отриманих результатів запропоновано методику екстракційного концентрування та атомно-абсорбційного визначення Плюмбуму в природних, сточних і інших водах, яку перевірено на реальних об’єктах.

Опис

Ключові слова

екстракція, атомна абсорбція, природна вода, плюмбум, краун-ефіри, экстракция, природная вода, атомная абсорбция, свинец, краун-эфиры, extraction, atomic absorption, natural water, lead, crown ethers, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Кроніковський, О. І. Екстракційне концентрування та атомно-абсорбційне визначення плюмбуму уводі в вигляді комплексу Pb18C6(CCl3COO)2 / О. І. Кроніковський, В. М. Іщенко, Т. К. Панчук // Біоресурси і природокористування. – 2014. - № 6. - С. 52–57.

Зібрання