Сучасна проблематика та взаємозв’язок філософії свідомості з нейронаукою та сучасними інформаційними технологіями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Філософія свідомості — філософська дисципліна, предметом вивчення якої є природа свідомості, а також співвідношення свідомості та фізичної реальності. У X IX ст. Шопенгауер назвав свідомість «загадкою Всесвіту», натякаючи на те, що таємниця свідомості залишається темним місцем у всій сукупності людського знання. У XX ст. філософія свідомості стає однією з найпопулярніших тем для обговорення та дискусій.
Philosophy of mind - philosophical discipline subject o f study which is the nature of consciousness and value consciousness and physical reality. Schopenhauer called consciousness "mystery of the Universe" in the XIX century hinting that the mystery of consciousness remains a dark spot in the totality o f human knowledge. Philosophy of mind is one o f the most popular topics fo r discussion and debate in XX century.

Опис

Ключові слова

філософія свідомості, нейронаука, етика, технології, philosophy o f mind, neuroscience, ethics, technology, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Сучасна проблематика та взаємозв’язок філософії свідомості з нейронаукою та сучасними інформаційними технологіями / Б. С. Пащенко, Т. В. Никитюк // Студентські наукові записки : збірник наукових праць. – 2016. – №1. – С. 116-119

Зібрання