Гідродинамічні методи інтенсифікації масообмінних процесів і гомогенізації середовищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті взаємодія потенціального поля і сил інерції с точки зору їх оцінки як факторів інтенсифікації масообміну. Influence of the potential fields of forces of inertia from point of their estimation as factors of intensification of еxchange by the masses.

Опис

Ключові слова

масопередача, exchange by the masses, середовище, сила, потік, прискорення, environment, stream, force, acceleration, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гідродинамічні методи інтенсифікації масообмінних процесів і гомогенізації середовищ / В. А. Піддубний, А. І. Соколенко, С. В. Лензіон, О. Ю. Шевченко // Вібрації в техніці та технологіях. - 2009. - № 1(53). - C. 105-108.

Зібрання