Дослідження напруженого стану у багатозв’язаній півплощині, що виникає під дією теплового та механічного навантажень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглянута задача класичної незв'язаної термопружності про тиск нагрітого штампу в півплощину з квадратним отвором, на межі якого задано механічне навантаження і температурні умови. Сформульовані основні принципи методики, що дозволяє розвязувати такі задачі для напівобмежених тіл. Досліджено поле напружень, що виникає в даній області під дією нестаціонарної температури, за граничних умов гармонійного типу. Проведений аналіз отриманих результатів для розглянутої області при рішенні незв'язаною термопружною і пружною задач.

Опис

Ключові слова

термопружність, півплощина, теплове навантаження, механічне навантаження, температура, termoelastic, mechanical loading, half-plane, temperature, thermal loading, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Звьоздочкіна, О. А. Дослідження напруженого стану у багатозв’язаній півплощині, що виникає під дією теплового та механічного навантажень / О. А. Звьоздочкіна, В. В. Лисенко // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла : збірник наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т, 2006. – Вип. 7. – С. 39-46.

Зібрання