Особливості аудиту роздрібного товарообігу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено особливості проведення аудиту роздрібного товарообігу в сучасних ринкових умовах/ підстави для проведення аудиторської перевірки, основні принципи та вимоги щодо аудиторської перевірки, виявлено типові порушення, які властиві сфері роздрібного товарообігу. There are investigated features of audit of retail trade in modern market conditions, reasons for carrying out audit examination, main principles and demand for audit examination, there were found typical transgressions in the sphere of retail trade.

Опис

Ключові слова

фінансово-економічний контроль, роздрібна торгівля, аудиторські свідоцтва, аудиторський висновок, аудит, audit, financial economical control, retail trade, auditor’s evidences, auditor’s conclusion, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Беренда, Н. І. Особливості аудиту роздрібного товарообігу / Н. І. Беренда, С. А. Тесленко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2006. - № 19, Ч. 2. - С. 5-8.

Зібрання