Синтез змішувача рідинних та газорідинних потоків для використання у харчових виробництвах і аналіз гідродинамічних параметрів потоку

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано форму та метод виготовлення змішувача рідин у потоці. Проведено чисельний розрахунок пружно-пластичного деформування заготовки- труби для отримання форми поверхні елемента змішувача та чисельний розрахунок потоку рідини у запропонованому змішувачі з використанням методів обчислювальної гідродинаміки. The shape and the fabrication method of fluid flow mixer are proposed. Numerical simulation of a raw pi pe elasto-plastic deforming was performed in order to obtain the surface shape of element of the mixer as well as numerical simulation of the flow in proposed mixer with the use of Computational Fluid Dynamics.

Опис

Ключові слова

змішування, гомогенізація, пульсація тиску, mixing, homogenisation, pressure pulsations

Бібліографічний опис

Лензіон, С. В. Синтез змішувача рідинних та газорідинних потоків для використання у харчових виробництвах і аналіз гідродинамічних параметрів потоку / С. В. Лензіон // Харчова промисловість. — 2011. — № 11. — С. 110-115.

Зібрання