Проблеми методологій і передумов гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто витоки бухгалтерського обліку як науки; систему, розвиток в період становлення ринкової економіки в Україні; реформування і його вплив, на фаховий рівень, методологічні засади і реформування методології на бухгалтерський облік, на процес його ведення; гармонізацію бухгалтерського обліку.
We consider the origins of accounting as a science, system development during the period of market economy in Ukraine reform and its impact on the professional level, methodological principles and reforms in accounting methodology, to process it; harmonization of accounting.

Опис

Ключові слова

ринкова економіка, бухгалтерський облік, економіка України, market economics, accounting, economics Ukraine, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Проблеми методологій і передумов гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні / Н. М. Ткаченко // Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7, Ч. 3. - С. 326-333.

Зібрання