Обґрунтування проведення коригувальних та попереджуючих заходів в системі управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Управління якістю готової продукції – багатопланова проблема, розв’язок якої передбачає застосування системного підходу до вирішення задач щодо забезпечення належної якості сировини та матеріалів, відповідного технічного стану обладнання та високої кваліфікації людських ресурсів. Результати проведених досліджень вказують на наявність суттєвих втрат від браку та низької якості продукції на підприємствах хлібопекарської галузі. Quality management of finished goods - multifaceted problem, the solution of which provides a systematic approach to problem solving to ensure proper quality of raw materials, proper maintenance of the equipment and skilled manpower. The studies indicate the presence of substantial losses from the lack and poor quality of output in the baking industry.

Опис

Ключові слова

підприємство, система управління якістю, коригувальних заходи, попереджуючі заходи, ефективність, enterprise quality management system, corrective actions, preventive measures, efficiency, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Обґрунтування проведення коригувальних та попереджуючих заходів в системі управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі / Ю. Л. Труш // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал.- Київ: 2014. - № 1. – С. 58-62.

Зібрання