Гідродинаміка окремих струменів рідини в апаратах зі циліндричними розподільними пристроями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано результати експериментального дослідження гідродинаміки струменів води, що утворюються при її витіканні зі циліндричних розподільних пристроїв в поперечному потоці пари. Визначені граничні режими витікання та критичні параметри початку диспергування поодинокого струменя рідини. The analysis of results of an experimental research of hydrodynamics of jets of water which are formed at its expiration of culindrical-holes at a cross motion of stream. Defined modes marginal leakage and critical parameters of early single dispersion liquid jet.

Опис

Ключові слова

парорідинні потоки, vapor-liquid flows, циліндричні струмені, cylindrical flows, кафедра технології консервування, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Бондар, В. І. Гідродинаміка окремих струменів рідини в апаратах зі циліндричними розподільними пристроями / В. І. Бондар, С. М. Василенко, В. В. Шутюк // Цукор України. – 2015. – №11. – С. 9-12.

Зібрання