Адміністративні послуги суб’єктам господарювання як публічно-сервісна функція держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу розумінню поняття сервісно-орієнтованої держави, державні інституції якої надають суб’єктам господарювання публічні послуги. Публічно-сервісну функцію органів державної влади можна розглядати як урегульовану адміністративно-правовими нормами діяльність уповноважених посадових і службових осіб щодо розгляду та вирішення заяви фізичної та юридичної особи про видачу адміністративного акту (дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, сертифіката тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків. Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері надання публічних послуг регулюються адміністративним правом, до предмету якого мають включатись реординаційні відносини, які виникають внаслідок звернень фізичних чи юридичних осіб до носія владних повноважень з питань реалізації прав, свобод та законних інтересів суб’єкта звернення, що відповідно спонукає до прийняття публічно-владного рішення. Обгрунтовано, що публічно-сервісний порядок надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання сприятиме зменшенню впливу державних органів у безпосередню господарську діяльність, що є метою політики дерегуляції, яка передбачає скорочення кількості адміністративних процедур та спрощенні процедурного порядку надання конкретних послуг. Позитивно впливатимуть на процес дерегуляції наступні фактори : насамперед прийняття єдиного законодавчого акту, який би уніфіковував систему надання адміністративних послуг у єдиному законі, що дозволить посилити ефективність їх надання суб’єктам господарювання, а також не допускати розширення переліку адміністративних послуг, які надаються за окремою процедурою. Проаналізовані етапи розвитку законодавства у сфері, що регулюють порядок надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та проаналізовані відповідні нормативно – правові акти. Окреслені окремі проблеми застосування принципу мовчазної згоди, що виникають внаслідок відсутності у законодавстві точної вказівки на строки повернення дозвільним органом документів суб’єкту господарювання з підстав їх неповноти та запропоновані механізми вдосконалення правового регулювання при застосуванні суб’єктами господарювання принципу мовчазної згоди.

Опис

Ключові слова

публічно-сервісна держава, адміністративні послуги, принцип мовчазної згоди, суб’єкт господарювання, дозвіл, ліцензія, реєстрація, registration, business entity, public service state, permit, license, administrative services, principle of implied consent, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Негода, О. А. Адміністративні послуги суб’єктам господарювання як публічно-сервісна функція держави / О. А. Негода, О. М. Ткаченко, О. М. Крамаренко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2023. – Вип. №4. – С. 282-286

Зібрання