Використання онтологій підбору при проведенні наукових робіт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи до реалізації наукового методу. Охарактеризовано його основні етапи та особливості. Представлено сучасні підходи щодо створення та використання науково-організаційних онтологій. Подано особливості побудови онтологій. Описано онтологію вибору. Розглянуто особливості роботи та створення онтології підбору лабораторного обладнання для проведення наукових досліджень.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, онтологія, ontology, онтологічний журнал, ontological magazine, науковий метод, scientific method, наука, science, лабораторне обладнання, laboratory equipment, підбір, selection, онтологія вибору, ontology of choice

Бібліографічний опис

Використання онтологій підбору при проведенні наукових робіт / І. С. Чернецький, А. І. Атамась, Є. Б. Шаповалов, В. Б. Шаповалов та ін. // Наукові записки Малої академії наук України. - 2015. - №. 6. - C. 28–36.

Зібрання