Продуктивність праці як результативний показник ефективності виробництва в аграрних підприємствах АР Крим

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто взаємозв’язок між продуктивністю праці, заробітною платою та валовою продукцією сільськогосподарських підприємств АР Крим.
In this article the interrelation between labour productivity, the salary and gross output of the agrarian enterprises of Crimea is considered.

Опис

Ключові слова

продуктивність праці, система показників, розширене відтворення, собівартість продукції, заробітна плата, labour productivity, system of the indexes, expanded reproduction, cost price of production, salary

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Продуктивність праці як результативний показник ефективності виробництва в аграрних підприємствах АР Крим / С. П. Дунда // Наукові праці НУХТ. – 2008. – № 27. – С. 43-45.

Зібрання